Ngôn ngữ :
Banner Quảng cáo

Mạng lưới văn phòng

Knight Logistics có văn phòng tại TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hải Phòng và Hà Nội. Địa chỉ chi tiết như sau:

Đà Nẵng
Hà Nội
Hồ Chí Minh
Hải Phòng

TRUNG TÂM HỖ TRỢ
Track & trace
 
 • Hỗ trợ trực tuyến
 • lamknight
  Tên : Mr. Dương Lâm
  Phụ trách : Sales & Booking
  Điện thoại: 0903 005500
 • knightoperation01
  Tên : Mr. Trung Kiên
  Phụ trách : Overseas Sales
  Điện thoại: 0938 704848
 • knightoperation
  Tên : Ms Thùy Dung
  Phụ trách : Bộ phận hàng xuất
  Điện thoại: 0938 094646
 • knightinbound
  Tên : Ms Hải Phương
  Phụ trách : Bộ phận hàng nhập
  Điện thoại: 0938 45 88 44