Ngôn ngữ :
Banner Quảng cáo

Thông Quan Hải Quan

Thông Quan Hải Quan

 

1.   Thông Quan Hải Quan Hàng Nhập

 

         Do quy trình thực hiện thông quan hải quan thường trải qua nhiều bước, nhiều công đoạn kèm theo nhiều chính sách mới ban hành, cập nhật liên tục, thay đổi chồng chéo.

Kingt Logistics đáp ứng dịch vụ "thông quan hải quan" hàng hóa trọn gói, nhằm tiết kiệm tối đa chi phí cũng như thời gian cho Quý khách hàng khi có hàng hóa vận chuyển quốc tế về Việt Nam.

 

 

thong_quan_hai_quan

 

2. Quy Trình Thông Quan Hải Quan

 

      Đây là quy trình hướng dẫn khái quát các công việc cần thiết của người khai hải quan, thông quan hải quan, xử lý của Hệ thống VNACCS từ khâu khai báo thông tin xuất khẩu/nhập khẩu, đăng ký tờ khai hải quan, các thủ tục liên quan trong quá trình thông quan, đến khi được cấp phép thông quan hàng hóa của Knight Logistics.

 

   
  THỦ TỤC THÔNG QUAN HẢI QUAN HÀNG HÓA NHẬP KHẨU
 
Quy trình cơ bản
  Quy trình chi tiết
 
IDA - Khai thông tin nhập khẩu
 
IDB - Gọi thông tin khai nhập khẩu
 
IDC - Đăng ký tờ khai nhập khẩu
 
IDD - Gọi thông tin đã khai báo nhập khẩu chính thức
 
IDA01 - Sửa đổi thông tin khai báo nhập khẩu
 
IDE - Khai báo sửa đổi tờ khai nhập khẩu
 
IID - Tham chiếu tờ khai nhập khẩu
 
  THỦ TỤC THÔNG QUAN HẢI QUAN HÀNG HÓA XUẤT KHẨU
 
Quy trình cơ bản
  Quy trình chi tiết
 
EDA - Khai thông tin xuất khẩu
 
EDB - Gọi thông tin khai xuất khẩu
 
EDC - Đăng ký tờ khai xuất khẩu
 
EDD - Gọi thông tin đã khai báo xuất khẩu chính thức
 
EDA01 - Sửa đổi thông tin khai báo xuất khẩu
 
EDE - Khai báo sửa đổi tờ khai xuất khẩu
 
IEX - Tham chiếu tờ khai xuất khẩu
 
  CÁC QUY TRÌNH NGHIỆP VỤ CHUNG
 
  Khai báo hóa đơn điện tử
IVA - Đăng ký hóa đơn điện tử
IVA01 - Gọi thông tin hóa đơn/phiếu đóng gói để sửa đổi
IIV - Tham chiếu thông tin hóa đơn/packing list
  Khai bổ sung sau thông quan
AMA - Khai thông tin sửa đổi bổ sung
AMB - Gọi lại thông tin khai bổ sung để sửa đổi
AMC - Đăng ký tờ khai bổ sung
IAD - Tham chiếu tờ khai bổ sung
  Đăng ký danh mục miễn thuế
TEA - Khai danh mục miễn thuế
TEB - Gọi lại danh mục miễn thuế đã khai để sửa đổi
ITE - Tham chiếu danh mục miễn thuế
  Hàng hóa tạm nhập - tái xuất
TIA - Khai bổ sung thông tin quản lý tạm nhập - tái xuất
TIB - Gọi ra để sửa đổi thông tin tạm nhập - tái xuất
ITI - Tham chiếu các thông tin về tờ khai tạm nhập - tái xuất
  Khai báo đính kèm tài liệu điện tử
 
HYS - Khai báo đính kèm tài liệu điện tử
 
HYE - Thay đổi khai báo đính kèm tài liệu điện tử

 

        Vui lòng liên hệ trực tiếp Knight Logistics ở mục HỖ TRỢ bên dưới để được tư vấn  và báo giá chi tiết với mỗi chủng loại hàng hóa của Quý Khách.

TRUNG TÂM HỖ TRỢ
Track & trace
 
 • Hỗ trợ trực tuyến
 • lamknight
  Tên : Mr. Dương Lâm
  Phụ trách : Sales & Booking
  Điện thoại: 0903 005500
 • knightoperation01
  Tên : Mr. Trung Kiên
  Phụ trách : Overseas Sales
  Điện thoại: 0938 704848
 • knightoperation
  Tên : Ms Thùy Dung
  Phụ trách : Bộ phận hàng xuất
  Điện thoại: 0938 094646
 • knightinbound
  Tên : Ms Hải Phương
  Phụ trách : Bộ phận hàng nhập
  Điện thoại: 0938 45 88 44