Ngôn ngữ :
Banner Quảng cáo

Dịch Vụ XNK

Knight Logistics là công ty hỗ trợ dịch vụ XNK chuyên nghiệp.  Dịch vụ XNK ủy thác là dịch vụ mà Quý Khách Hàng ủy thác cho Knight Logistics làm dịch vụ xuất nhập khẩu.

Dịch Vụ Xuất Nhập Khẩu
dịch vụ xuất nhậu khẩu là dịch vụ xúc tiến thương mại, thương thảo, ký kết hợp đồng quốc tế, các diều khoản vận chuyển ...
TRUNG TÂM HỖ TRỢ
Track & trace
 
 • Hỗ trợ trực tuyến
 • lamknight
  Tên : Mr. Dương Lâm
  Phụ trách : Sales & Booking
  Điện thoại: 0903 005500
 • knightoperation01
  Tên : Mr. Trung Kiên
  Phụ trách : Overseas Sales
  Điện thoại: 0938 704848
 • knightoperation
  Tên : Ms Thùy Dung
  Phụ trách : Bộ phận hàng xuất
  Điện thoại: 0938 094646
 • knightinbound
  Tên : Ms Hải Phương
  Phụ trách : Bộ phận hàng nhập
  Điện thoại: 0938 45 88 44